Skip to content

Proje Ekibi

Doç. Dr. Pınar Çağlayan Aksoy

Yürütücü

Medeni hukuk, borçlar hukuku, uluslararası satım hukuku ve hukuk teknolojileri üzerine çalışmalar yapan Pınar Çağlayan Aksoy, doktorasını 2015’te Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’ne doktor öğretim üyesi olarak katılmadan önce Max-Planck Karşılaştırmalı ve Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürütmüş, Ankara Üniversitesi’nin öğretim kadrosunda yer almıştır. 2021 yılında Doçent unvanını almaya hak kazanmıştır. European Law Institute, University of Zurich Blockchain Center, Blockchain Türkiye ve İstanbul Blockchain Women gibi kuruluşlarla işbirliği içerisinde hukuk teknolojileri alanında çalışmalarını sürdürmektedir. “Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini” ve “Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları” başlıklı kitapların yazarıdır. Aynı zamanda özel hukuk ve gelişen teknolojilerin hukuka etkisi alanlarında çok sayıda makale ve tebliği bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Polat Akgün

Araştırmacı

Deniz POLAT, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğretim Elemanıdır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü’nden 2011 yılında “Milliyetçilik ve Anayasalar” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini; 2019 yılında “Anayasa Hukukunda Sanat Özgürlüğü” başlıklı tezi ile doktora derecesini almıştır. İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler, sanat özgürlüğü, ifade özgürlüğü, ayrımcılık yasağı, karşılaştırmalı anayasa hukuku, anayasa yargısı ve toplumsal cinsiyet temel çalışma alanlarıdır. Bu konulardaki makalelerin ve kitap bölümlerinin yazarı ya da ortak yazarıdır. Alanda çok sayıda ulusal ve uluslararası bildirisi bulunmaktadır. 2020 yılında yayınlanan “Sanat Özgürlüğü” isimli kitabın da sahibidir. Akademik yayınlarının ve bildirilerinin yanında çeşitli çalışmalara editör olarak katkı sunmakta, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yabancı dil editörlüğü görevini sürdürmektedir.

Dr. Biset Sena Güneş

Araştırmacı

Dr. Furkan Güven Taştan

Araştırmacı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. İkinci yüksek lisans derecesini Jean Monnet bursiyeri olarak Tilburg Üniversitesi’nin Hukuk ve Teknoloji programından almıştır. Dijital İçerik ve Hizmetlerde Sözleşmeye Uygunluk başlıklı teziyle hukuk doktoru ünvanına hak kazanan Taştan, AYBÜ Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Halil Altay Güvenir

Danışman

Aybüke Uzunpınar Tüfek

Bursiyer

2012 Senesinde İstanbul Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni Tam Burslu olarak kazanan Aybüke Uzunpınar Tüfek; 2017 Yılında dereceye girerek, onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren İstanbul Barosu’na kayıtlı olan UZUNPINAR; 2019 yılından itibaren Uzunpınar & Tüfek Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda aktif avukatlık yapmaktadır. 2020 Yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk (Tezli) Yüksek Lisans Programını Tam Burslu Kazanmış; blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmeler alanında yüksek lisans tezini tamamlamıştır. Medeni Hukuk, Sözleşmeler Hukuku ve Hukuk Teknolojileri konularına ilgili olmakla, borçlar hukuku ve usul hukuku alanlarında makaleleri bulunmaktadır.

Münir Ketizmen

Bursiyer

Bilişim hukuku, Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında mesleğini icra eden Av. Münir Ketizmen, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesinde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimine Başkent Üniversitesinde ve Hacettepe Üniversitesinde devam etmektedir. Yüksek lisans tez konusu da olan akıllı sözleşmeler alanında hem teknik boyutuyla hem de hukuki boyutuyla özel sektörde çalışmalarda bulunmuştur.